لوگو لابی

در همه مراحل انتخاب محل زندگی‌، همراهی‌تان می‌کنیم.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را ثبت کنید.ما برای شما ایمیل تبلیغ و اسپم ارسال نمیکنیم.

بخش های قولنامه خرید ملک چه هستند؟

لابی > مذاکره و قرارداد > بخش های قولنامه خرید ملک چه هستند؟

بخش های قولنامه خرید ملک چه هستند

هر کدام از بخش های قولنامه خرید ملک جزئیاتی دارند که شاید بد نباشد قبل از بستن قرارداد خانه با آن‌ها آشنا شویم. حالا که بعد از کلی بازدید و بررسی، خانه‌ی موردنظرمان را پیدا کرده‌ایم، خوب است نگاهی هم به بخش های قولنامه یا مبایعه نامه بیندازیم تا آگاهانه و هوشمندانه قرارداد مهم خرید خانه را امضا کنیم.

نکته‌ای که پیش از هرچیز باید به آن توجه کنیم این است که قولنامه خرید ملک با قولنامه اجاره متفاوت است. امروز می‌خواهیم درباره‌ی بخش های قولنامه خرید ملک صحبت کنیم و قولنامه اجاره خانه را برای فرصت دیگری بگذاریم. برای این کار بهتر است از متن یک قولنامه خرید ملک استفاده کنیم:

 

بخش های مختلف قولنامه خرید ملک

 

ماده یک: موضوع و مشخصات طرفین معامله (فروشنده و خریدار)

۱-۱ فروشنده/فروشندگان…………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب …………………………..

۱-۲ خريدار/خريداران  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………… صادره از …………………………..کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب ……………………………

 

ماده‌ی یک قولنامه مربوط به اطلاعات شخصی طرفین است که باید در نهایت دقت و صحت پر شود. با وجودی که این بخش از قولنامه ما را با پیچیدگی زیادی درگیر نمی‌کند، دقت در ثبت اطلاعات صحیح در این قسمت اهمیت زیادی دارد.

 

ماده دو: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ يک ………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……………….. فرعی از …………… اصلی قطعه ………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتی …………………….. به مساحت …………………………….. متر مربع داراي سند مالکيت به شماره سريال ……………… صفحه ………….. دفتر ………….. بنام…………………………………………………….. بانضمام ………….. دانگ پارکينگ شماره ……………………. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره ………………….. فرعی از ………………. اصلي طبق سند رهنی شماره  ………………….. دفتر اسناد رسمی …………………  مورد رهن بانک ………………… داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره ……………………………………….به نشانی …………………………………………………………. ………………………………………..

 

ماده‌ی دوم قولنامه به اطلاعات مهم و کلیدی‌ ملک موردنظر می‌پردازد. علاوه بر دقت بالا در هنگام ثبت این اطلاعات، این نکته را فراموش نکنیم که صحت همه‌ی بخش‌های این قسمت باید از قبل تأیید شود و با توافق طرفین در قولنامه به ثبت برسد.

 

ماده سه: ثمن معامله

۳-۱ ثمن مورد معامله به طور مقطوع ……………………………………. ريال به حروف  ……………………………………………….. ريال تعيين گرديد.

۳-۲ همزمان با اين توافق مبلغ ………………………………………ريال معادل ………………………………………… تومان نقداً/طی چک …………… بانک ………………….. شعبه …………………….. به فروشنده پرداخت گرديد، باقيمانده ثمن ……………………………………………. ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

کلمه‌ی «ثمن» به معنی بهای معامله یا قیمت ملک است. در ماده‌ی سوم قولنامه، مبلغی که خریدار به فروشنده می‌پردازد به عدد و حروف تعیین می‌گردد. علاوه بر آن چگونگی پرداخت این مبلغ هم در ماده‌ی سوم مشخص می‌شود. قاطعیت و توافق قبلی در این بخش مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود.

 

ماده چهار : شرايط مربوط به تنظيم سند

۴-۱ طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    ۱۳  در دفتر اسناد رسمي شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد ، در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد.

۴-۲ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور می باشد.

 

در ماده‌ی ۴ قولنامه، دو طرف معامله درباره‌ی تاریخی برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به نتیجه می‌رسند. همچنین جریمه‌ی تخلف هرکدام از طرفین معامله‌کننده در این بخش از قولنامه تعیین می‌شود. این جریمه‌ها بر اساس توافق بین دو طرف معامله، اشکال مختلفی پیدا می‌کند.

 

ماده پنج: شرايط تسليم مورد معامله

۵-۱ فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    ۱۳  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند.

۵-۲ در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد.

۵-۳ در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ………………………………………………….. ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد.

بیشتر بخوانید
آیا متراژ انبار در قیمت واحد آپارتمان محاسبه می‌شود؟

قولنامه خرید ملک

۵-۴ کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد.

 

این ماده از قرارداد به مسائل پیرامون تحویل ملک توسط فروشنده به خریدار می‌‌پردازد. قوانین روشنی که در این بخش برای مواردی از قبیل بدقولی فروشنده در زمان تسلیم ملک گذاشته شده‌اند، باعث می‌شوند فروشنده به قرارداد پایبند بماند؛ در غیر این صورت با عواقب قانونی این ماده روبه‌رو خواهد شد.

 

ماده شش: آثار قرارداد

۶-۱ اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غير، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتي که الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل……………………………………………. ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد.

۶-۲ فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد.

۶-۳ فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد.

۶-۴ هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده ………………….مي باشد.

۶-۵ قيمت توافق شده براي معامله در بند ۱ ماده ۳ به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست.

۶-۶ کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد.

۶-۷ در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ………………………….. ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ………………………………. ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است.

 

این ماده از قولنامه درباره‌ی وظایفی است که امضا کردن این قرارداد برای طرفین به وجود می‌آورد. بخش اعظمی از این ماده به مواردی می‌پردازد که فروشنده نباید انجام دهد. کلمه‌ی «خیار» در بند ۶-۶- به معنی اختیار فسخ در قرارداد است. «تدلیس» عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. «خیار غبن» یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شود که اختلاف زیادی در ارزش معامله وجود دارد، مثلاً بین قیمت واقعی و قیمت پرداختی تفاوت زیادی وجود داشته باشد، می‌تواند بعد از آگاهی به این اختلاف، معامله را فسخ کند.

 

ماده هفت

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان بالمناصفه بعهده طرفين است که همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبوض شماره ……….. و ……….. پرداخت شد.

 

در ماده‌ی هفتم، درباره‌ی مبلغ حق کمیسیون و پرداخت آن همزمان با امضای این قولنامه بحث می‌کنیم.

ماده هشت

اين قرارداد در تاريخ     /    /    ۱۳ در دفتر مشاور املاک شماره ………………… به نشاني …………………………………………………………………… در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

 

در ماده‌ی هشت، رسمیت و صحت قرارداد اعلام شده و مسئولیت‌های مشاور املاک به وضوح تعیین می‌شود. کلمه‌ی «ممهور» در اینجا به معنی مهر زده و امضا شده است.

 

ماده نه

 موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي‌شود.

 

و در نهایت در ماده‌ی آخر، درستی و صحت تمامی مسائل حقوقی ذکرشده در قولنامه تأیید می‌شود. شناخت بخش های قولنامه کار سختی نیست و فقط به تمرکز و دقت احتیاج دارد. با اطلاع دقیق از بخش های قولنامه و آگاهی نسبت به تمام موارد، می‌توانیم از صحت قراردادمان مطمئن باشیم و با خیال  راحت قولنامه خرید خانه را امضا کنیم.

سوال شما درباره این مطلب